Zapsaný spolek Charlie nabízí studentkám a studentům a akademickým pracovnicím a pracovníkům Univerzity Karlovy a jiných vysokých škol, stejně jako jejich přátelům a příznivcům, platformu pro seberealizaci, setkávání, zábavu a řešení společných problémů. Zaměřuje se především na gay, lesbické, bisexuální, asexuální a transgender jedince a jejich právo nebýt diskriminován na základě citové a sexuální orientace/identifikace. Posláním sdružení Charlie je zkvalitňování života nejen této skupiny, ale celé akademické obce a společnosti, prostřednictvím vzájemného respektu a přijmutím rozmanitosti.

Cílem sdružení Charlie je poskytnutí důstojného zázemí pro minoritu, díky kterému bude moci spolupracovat s majoritou a nebude se před ní uzavírat a vyčleňovat. Proto je členství ve spolku otevřené pro heterosexuály, sympatizanty, absolventy a další zájemce, kteří vnímají problém nerovných příležitostí jako společensky závažný jev.

Spolek tvoří několik desítek členů, kteří se starají o rozmanité aktivity vedené v souladu s jeho posláním. Nejdůležitější projekty směřují ke studujícím, jejichž pocit sounáležitosti s okolím, bezpečnosti a sebevědomí je hlavním zájmem spolku. Zároveň sdružení dbá na pozitivní prezentaci Univerzity Karlovy jako akademické instituce, jež si je vědoma diverzity a z ní vyplývajících výhod, ale i potenciálních konfliktů. Jejich prevencí se spolek Charlie systematicky zabývá. V programu sdružení jsou proto přednášky, diskuze, filmové projekce, výstavy, pikniky, výlety, soutěže a další kulturní a společenské akce. Navazujeme také spolupráci s podobnými organizacemi při zahraničních univerzitách a v rámci České republiky. Důležitá jsou i pravidelná úterní setkání sloužící k socializaci a vytváření nových přátel, která jsou určena pro stávající členy i pro nově příchozí zájemce.

Who is Charlie?

Charlie offers an open platform for self-realization, meetings, entertainment and common problem solving. We help students, academic workers of Charles University and all society in general to live happier and higher quality life by promoting human rights, mutual respect and acceptance of diversity. Our main focus of interest is in population known by the abbreviation LGBTIQ (lesbians, gays, bisexual, transgender, intersex and queer people), but we appreciate partnership with people not mentioned above as well. Of course we welcome people from other universities too - not merely in Czech Republic. Our aim is to make not only national, but also international connections and partnerships.

Charlie organizes various activities like lectures, discussions, film screenings, exhibitions, picknicks, trips, competitions and other cultural or social events. Important are regular Tuesday's meeting as well, but if you don't speek Czech, you will find our The Night Out on Wednesday the best choice, because it's "only in English event".

Výbor / Board

 

Magdaléna Filková, prezidentka / president
prezidentkacharlie.li, magdalena.filkovacharlie.li

Studentka Filozofické fakulty UK v Praze, Ústav translatologie, obor Angličtina/Němčina pro mezikulturní komunikaci. Zapálená ekoložka, veganka, milovnice divadla, krásné hudby a žen. Ráda poznává nové lidi, zajímá se o současné světové dění. Miluje jízdu na kole a procházky v přírodě. Nesnáší nudu.

 

Dalimil Černý Matoušek, viceprezident / vicepresident
viceprezidentcharlie.li, dalimil.matousekcharlie.li

Studuje FF UK, obor filozofie. Mimo filozofie je středem jeho zájmu historie, ekonomie a politika. Považuje se za rovnostáře. Miluje hudbu, poezii, dlouhé filosofické diskutování a prokrastinaci. Rád je v příjemné a bystré společnosti. Jeho přirozeným nepřítelem je lidská hloupost a nespravedlnost.

Miroslav Šubrt, tajemník / secretary
tajemnikcharlie.li, miroslav.subrtcharlie.li

Vystudoval psychologii na Pedagogické fakultě UK. Zajímá se o současné vědecké poznání, programování webových stránek a světové spirituální a filosofické tradice. Předsedá spolku Cesta poznání, jehož náplní je vzdělávání dospělých a vzájemná inspirace. Jsou pro něj důležitá nejen lidská práva a práva LGBT komunity, ale také práva zvířat. Věnuje se koučinku a psychoterapii. Rád se prochází noční Prahou.

Martin Škoda, pokladník / treasurer

pokladnikcharlie.li, martin.skodacharlie.li

 

Branislav Balogh, člen výboru / board member
branislav.baloghcharlie.li

Studuje bakalářský obor historie na FF UK v Praze. Mezi jeho záliby patří sledování veřejného dění se zaměřením na témata týkající se lidských práv, navštěvování kaváren, knihkupectví, knihoven a vnímání, sledování filmových festivalů, diskutování a odpočinek s kamarády a přáteli. Mimo Charlie, z.s. spolupracuje i s Pražskou univerzitní skupinou Amnesty International. Pokud má čas, spolupodílí se na studentských aktivitách a kultivuje veřejný prostor.

 

Martin Šachar Elis, člen výboru/ board member

martin.sachar.elischarlie.li

V bakalářském programu vystudoval dvouobor religionistika-starořečtina na FFUK, momentálně dokončuje navazující magisterské studium tamtéž. Je praktikující reformní žid, neomarxista a polyamorista. Mezi jeho hlavní zájmy patří náboženství, antropologie, antika, historický šerm, lingistika a cizí jazyky (zejména mrtvé) a kluci. Nesnáší předsudky, nedostatek komunikace a nedorozumění. Snaží se aktivně vystupovat proti diskriminaci všeho druhu.

Daniel Mencl, člen výboru / board member
daniel.menclcharlie.li

Je studentem Filozofické fakulty UK, studijní program historické vědy, studijní obor veřejná správa a spisová služba. Aktivně se zapojuje do studentských samospráv jako například studentský radní pro FF UK a nebo v univerzitních spolcích. Ve volném čase rád čte, cestuje, věnuje se svému psovi a filmům, rád plave a zajímá se o nacismus a první republiku.

 

Přidružení členové výboru / associated board members: Jamie Rose

 

Naši partneři / Our partners

        

   

 

Kontakt / Contact

Charlie, z.s.
Táborská 438/51
140 00 Praha 4

IČ: 22812571
DIČ: CZ22812571

infocharlie.li

Bankovní spojení/bank account: 2000162762/2010 (Fio banka)