Zapsaný spolek Charlie nabízí studentkám a studentům a akademickým pracovnicím a pracovníkům Univerzity Karlovy a jiných vysokých škol, stejně jako jejich přátelům a příznivcům, platformu pro seberealizaci, setkávání, zábavu a řešení společných problémů. Zaměřuje se především na gay, lesbické, bisexuální, asexuální a transgender jedince a jejich právo nebýt diskriminován na základě citové a sexuální orientace/identifikace. Posláním sdružení Charlie je zkvalitňování života nejen této skupiny, ale celé akademické obce a společnosti, prostřednictvím vzájemného respektu a přijmutím rozmanitosti.

Cílem sdružení Charlie je poskytnutí důstojného zázemí pro minoritu, díky kterému bude moci spolupracovat s majoritou a nebude se před ní uzavírat a vyčleňovat. Proto je členství ve spolku otevřené pro heterosexuály, sympatizanty, absolventy a další zájemce, kteří vnímají problém nerovných příležitostí jako společensky závažný jev.

Spolek tvoří několik desítek členů, kteří se starají o rozmanité aktivity vedené v souladu s jeho posláním. Nejdůležitější projekty směřují ke studujícím, jejichž pocit sounáležitosti s okolím, bezpečnosti a sebevědomí je hlavním zájmem spolku. Zároveň sdružení dbá na pozitivní prezentaci Univerzity Karlovy jako akademické instituce, jež si je vědoma diverzity a z ní vyplývajících výhod, ale i potenciálních konfliktů. Jejich prevencí se spolek Charlie systematicky zabývá. V programu sdružení jsou proto přednášky, diskuze, filmové projekce, výstavy, pikniky, výlety, soutěže a další kulturní a společenské akce. Navazujeme také spolupráci s podobnými organizacemi při zahraničních univerzitách a v rámci České republiky. Důležitá jsou i pravidelná úterní setkání sloužící k socializaci a vytváření nových přátel, která jsou určena pro stávající členy i pro nově příchozí zájemce.

Who is Charlie?

Charlie offers an open platform for self-realization, meetings, entertainment and common problem solving. We help students, academic workers of Charles University and all society in general to live happier and higher quality life by promoting human rights, mutual respect and acceptance of diversity. Our main focus of interest is in population known by the abbreviation LGBTIQ (lesbians, gays, bisexual, transgender, intersex and queer people), but we appreciate partnership with people not mentioned above as well. Of course we welcome people from other universities too - not merely in Czech Republic. Our aim is to make not only national, but also international connections and partnerships.

Charlie organizes various activities like lectures, discussions, film screenings, exhibitions, picknicks, trips, competitions and other cultural or social events. Important are regular Tuesday's meeting as well, but if you don't speek Czech, you will find our The Night Out on Wednesday the best choice, because it's "only in English event".

Výbor / Board

 

Hana Soudková, prezidentka / president
prezidentcharlie.li, soudkovahanagmail.com

 

 

 

Dagmar Svobodová, viceprezidentka/ vicepresident
viceprezidentcharlie.li, D.svobodova.11gmail.com

 

 
 

 

Richard Moško, tajemník / secretary

tajemnikcharlie.li, richard.moskogmail.com 

 

Matyáš Medek, pokladník / treasurer

pokladnikcharlie.li, matmedekvolny.cz

 

Tomáš Stavrovský, člen výboru / board member

tomas.stavrovskycentrum.cz

 

 

Jakub Šváb, člen výboru/ board member

jakub.svabemail.cz

 

 

Daria Gordova, členka výboru / board member

gordovadariagmail.com

 

Přidružení členové výboru / associated board members: nikdo / none

 

Naši partneři / Our partners

        

   

 

Kontakt / Contact

Charlie, z.s.
Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha

IČ: 22812571
DIČ: CZ22812571

infocharlie.li

Bankovní spojení/bank account: 2000162762/2010 (Fio banka)