Charlie pořádá v nepravidelných intervalech promítání filmů týkajících se LGBT+ problematiky. Součástí je i diskuze nad tématy objevenými ve filmu/dokumentu. Sledujte naše aktuality a kalendář.

Charlie organizes LGBT+ themed screenings in irregular time intervals. After the projection, discussion and reflection of film takes place. Stay in touch with our News and calendar.