Mnozí zlí jazykové rádi tvrdí, že není na co být hrdý za to, jak jsme se narodili. Můžeme je však lehce vyvést z tohoto omylu, neb je na co být hrdý.

A jak začít jinak, nežli něčím pozitivním. Když se řekne gay kultura, okamžitě se nám vybaví travesti. Do této kultury každý z nás spadáme, ať již chceme nebo ne. Formuje naše já, ovlivňuje nás v běžném životě, určuje nám cestu.
Bude mi ctí uvítat naše milé hosty Chi Chi Tornado, Vlastu Wild a Stacey Lyn Gold na panelové diskuzi na půdě FF UK. Budeme diskutovat nad zkušenostmi hostů s travesti, jejich postoji a náhledy. 

Budeme se těšit na každého z Vás, ať už jste členy naší komunity, či jste jen zvědavé duše; všichni budou vítáni. 

Hosté:
https://www.facebook.com/chichitornado?fref=ts
https://www.facebook.com/vlasta.wild?fref=ts
https://www.facebook.com/StaceyLynGold/?fref=ts

Diskuzi bude moderovat Dalimil Matoušek.

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Zveme Vás na VÁNOČNÍ VEČÍREK queer studentského spolku CHARLIE! Bude se konat v pondělí 7. 12. od 20:00 v salonku Café Kampus (dříve Krásný ztráty) na Praze 1. Vstup je samozřejmě zdarma. Akce se ponese v neformálním duchu.

Máme pro Vás rovněž připraven doprovodný program. Můžete se těšit například na již tradiční duhový dort a krátký proslov Prezidenta Charlie nebo na zcela dobrovolnou a originální seznamovací hru. Další podrobnosti k programu budeme průběžně doplňovat. 

Těšíme se na Vás!

Za Výbor Charlie
Miroslav Daniel Marek
---
We invite you to the CHRISTMAS PARTY of the queer student association CHARLIE! Event will be held on Monday, 7 December from 8pm in the Lounge of Café Campus (formerly known as Krásný ztráty) in Prague 1. Admission is free of charge. The event is informal.

We’ve also prepared a programme for the event. You can look forward to the traditional rainbow cake and a short speech by the President of Charlie or a completely voluntary and original get-acquainted game. Further details of the programme will be posted later on this event page.

We look forward to see you there!

For the Board of Charlie
Miroslav Daniel Marek

All films are accompanied by original sound + Czech subtitles or Czech sound and English subtitles.

Charlie se 26.11.2015 zúčastní týdnu diverzity - od 16 do 18 nás najdete v místnosti 104 v budově FF na náměstí Jana Palacha.

Facebooková události

Doufáme, že si do 23. listopadu najdete čas k vyplnění mezinárodního výzkumu, který se ptá na vaši představu o měření inkluze LGBTI lidí (v angličtině).

We hope you will find the time to complete the attached Survey in the next three weeks (October 29 - November 23). The purpose of this Survey is to feed in civil society perspectives to a project being run by UNDP/OHCHR on developing a Global LGBTI Inclusion Index. We need civil society voices to help guide how LGBTI will be measured when it comes to international development!! Survey HERE

Rádi bychom vás informovali o tom, že na Valné hromadě 3.11.15 byl zdárně zvolen nový Výbor Charlie, z.s. ve složení:

We would like to inform you, that we have elected a new Board of Charlie, z.s. at the General Assembly on 3rd of November in this composition:

Prezident / President - Miroslav Daniel Marek

Viceprezidentka (+ členka Výboru odpovědná za aktivismus) / Vicepresident (board member responsible for activism) - Magdaléna Filková

Tajemník / Secretary - Miroslav Šubrt (pokračuje ve své funkci / continues in his function)

Pokladník / Treasurer - Jan Fiala

Člen Výboru / Board member - Branislav Balogh

Člen Výboru / Board member - Dalimil Matoušek

Člen Výboru / Board member - Daniel Mencl

Dále byla schválena změna stanov a to, že na Valné hromadě v listopadu se bude volit předsednictvo a na Valné hromadě v dubnu revizní komise.

We also changed Statues in this way: The General Assembly in November is intended to be used for election of new Board, meanwhile the General Assembly in April is for election of the Auditing Commision.

 

 
Charlie, z.s. Tě potřebuje! Kde? Na Valné hromadě 3.11.15 v restauraci U Kotvy ve Spálené.
Od kdy? Od 19:30.
We need you! Where? At our General Assembly on the 3rd of October at the restaurant U Kotvy (Spálená Street)
What time? 7:30 PM.

Úterý

19:00-00:00: Piknik / Picnic in Czech language, but foreigners are welcomed too     (Střelecký ostrov)

 

Středa

19:00-22:00: Modelový Duhový seminář / Model Rainbow Seminar     (Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37)

 

Čtvrtek

19:00-00:00: The Night Out Picnic / Anglicko-jazyčný piknik               (Střelecký ostrov)

 

Sobota

celý den: Stánek na Letné / Information Stand at Letná + Svatby na den / One Day Marriage

22:15-03:00 Night Picnic at Letná / Noční piknik na Letné - všichni vítáni :-)

 

V případě ztracení se možnost využít tel. 607 817 221 (nejlépe SMS). / In case of needing help contact (+420) 607 817 221 (SMS are best)