Pozvánka na Filmový klub (9.12.)

Přijďte se podívat namísto tradičního úterního setkávání na obnovený Filmový! Promítání filmového dokumentu "Paragraph 175," bude v závěru doplněno tematickou diskusí.

Promítání se uskuteční 9. 12. 2014 od 19:00 v budově Pedagogické fakulty UK, M. D. Rettigové 4 (u zastávky tramvaje "Lazarská"), učebna R217.


Zde malá ochutnávka, o čem film bude:

Paragraf 175

Ve dvacátých letech 20. století byl Berlín znám jako ráj homosexuálů, ve kterém gayové i lesby vedli relativně otevřený život v prostředí živé umělecké a intelektuální subkultury. S nástupem nacistů se vše změnilo. Mezi léty 1933 a 1945 bylo podle §175 Říšského zákoníku z roku 1871, týkajícího se "sodomie", uvězněno na 100 000 mužů. Někteří skončili v káznicích, jiní v koncentračních táborech. Přežily jich asi 4 000. Dnes se ví jen o deseti z nich. Pět z nich se odhodlalo v tomto filmu poprvé vyprávět o svém životě.
Paragraf 175 německého trestního zákoníku existoval od 1. ledna 1872 do 11. června 1994. Trestal sexuální styky mezi osobami mužského pohlaví. V roce 1935 bylo provinění předefinováno z přestupku na trestný čin a tím se zvýšil maximální trest na pět let vězení. Navíc se nevztahoval pouze na samotnou soulož, ale i na možnost, že by k takovému činu mohlo dojít, takže samotný kontakt ani nemusel proběhnout. Oficiálně byla novela § 175 zdůvodněna zájmem o morální zdraví lidu, ve skutečnosti se jednalo o následek vnitrostranického boje proti Ernstu Röhmovi. Nacionální socialisté museli brát ohled na konzervativní hodnoty zejména katolického obyvatelstva. Toto zpřísnění vedlo k nárůstu počtu odsouzených. Takto odsouzení museli nosit růžový trojúhelník.

Pokud bys chtěl(a) na jedno ze svých prvních setkání doprovodit, nebo pokud nebudeš moct místo setkání najít, můžeš v úterý od 17:00 zavolat na telefonní číslo 723 547 662, kde ti pomůžeme. :-)


If you'd like to be accompanied to one of your first meetings or if you have any trouble finding your way, you can dial 723 547 662 from 5pm on Tuesday so that we can help you :-)

10. Valná hromada Charlie

Na 10. Valné hromadě konané dne 4. 11. 2014 v Restauraci U Kotvy, Spálená 11, Praha 1, byl ustanoven nový výbor spolku Charlie ve složení:

  • Prezident: Jan Tříska
  • Viceprezidentka: Nikola Smidovčinová
  • Tajemnice: Magdaléna Filková
  • Pokladník: Ondřej Nosek
  • Řádní členové výboru: Vítězslav Slíva, Miroslav Daniel Marek, Stanislav Štěpáník.

Rád bych pozval všechny členy, členky a přátele spolku na naše obvyklé akce, především mám na mysli Pravidelné úterní setkání, každé úterý od 20:00 a A Night Out, každý čtvrtek od 20:30. Ale především bych chtěl popřát novému výboru hodně štěstí a podpořit ho v aktivní činnosti pro spolek. Podle toho, co bylo na Valné hromadě zmíněno, se domnívám, že Vám již brzy Charlie nabídne mnoho dalších rozličných akcí a možností zapojit se do univerzitního života!

Jan Tříska

Co nás čeká

Přihlášení