Valná hromada spolku Charlie je za dveřmi

Budoucnost Charlie je ve vašich rukách. Přijďte na valnou hromadu a zapojte se aktivně do činnosti spolku. Valná hromada je otevřená komukoliv. I přímo na místě se můžete stát členem a mít tak právo volit a být volen/a do orgánů spolku Charlie.

1. dubna 2014, Erra cafe, Konviktská 11 , Praha 1

Program

  1. Volba orgánů valné hromady (předsedající, zapisovatel volební komise)
  2. Zprávy orgánů (prezident, viceprezident, zpráva o členství Charlie ve spolcích, pokladník, tajemník, členové výboru, revizní komise)
  3. Schválení účetní závěrky
  4. Diskuse k podobě a dalšímu směřování spolku Charlie
  5. Volba orgánů (prezident, viceprezident, tajemník, pokladník, členové výboru, revizní komise)
  6. Další body, jejichž zařazení schválí valná hromada

Co nás čeká

DUB
29

29.04.2014 20:00 - 23:59
Pravidelné úterní setkání

Přihlášení